Kadirium

Kadirium

24 Servers

Add this bot
Bot Info
  • Prefix: k! (customizable)
  • Servers: 24
  • Category: Moderation
  • Accepts Donations?: Yes
  • Last Bumped: 4 days ago

Kadirium Discord Bot

🇹🇷 **Neden Kadirium Botu Kullanalım?** 🇹🇷

Kadirium Botumuz Türk Yapımı Olup Siz Değerli Kullanıcılarımız için Özen ve Sevgiyle Yapılmıştır.

İçerisinde 200'den Fazla Komutu Bulunmaktadır.

Tek Yapmanız Gereken Botu Sunucularınıza Davet Edip Dilediğiniz Gibi Kullanabilirsin.

Botun Daha İyi Yerlere Gelebilmesi İçin Arkadaşlarınıza Önerip Sunucularına Eklettirebilirsiniz.

Oy Vererek Botun Daha Fazla Yaygınlaşmasına Yardımcı Olabilir ve Destek Sunucumuzda Oy Verenlere Özel **"Destekçi"** Rolünü Kazanabilirsiniz.

Botun Daha İyi Verim Verebilmesi için İçinizden Ne Geliyorsa Bota Bağış Yapabilirsiniz. Detaylı Bilgi için **k!bağış**

Bağış Yapanlara Özel Hem Premium Hemde [Destek Sunucumuzda](https://discord.gg/zxBWYpC5CQ) Bağışçılara Özel **"Bağışcı"** Rolünü Kazanabilirsiniz


**Kullanıcı Komutları**

**k!avatar** Kişinin Avatarını Gösterir.
**k!banner** Yazdığınız yazıyı bannera çevirir.
**k!afk** AFK girmenize yarar.
**k!sunucubilgi** Sunucu hakkında bilgi verir.
**k!kullanıcıbilgi** Kullanıcı hakkında bilgi verir vb...

**Moderasyon Komutları**

**k!ban** İstediğiniz kişiyi sunucudan banlar.
**k!tempban** İstediğiniz kişiyi süreli olarak sunucudan banlar.
**k!forceban** Sunucuda olmayan kişiyi sunucudan banlar.
**k!unban** İstediğiniz kişinin banını açar.
**k!bansorgulama** İstediğiniz kişinin banını sorgular.
**k!kick** İstediğiniz kişiyi sunucudan atar.
**k!warn** İstediğiniz kişiyi uyarır vb...

**Moderasyon2 Komutları**

**k!giriscikiskanal** Hoşgeldin kanalını ayarlar.
**k!giriscikiskanal kapat** Hoşgeldin kanalını kapatır.
**k!gkanal** Güvenlik kanalını ayarlar.
**k!gkanal** kapat Güvenlik kanalını kapatır.
**k!sayaç** Sunucuda sayaç ayarlarsınız.
**k!sayaç-sıfırla** Ayarlanan sayacı sıfırlar vb...

Eğlence Komutlar**

**k!düello** Düello oyunu oynarsınız
**k!xox** Xox oyunu oynarsınız
**k!yazankazanır** Arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz
**k!adamasmaca** Adamasmaca oyunu oynarsınız vb...


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️


🇬🇧 **Why Use Kadirium Bot?** 🇬🇧

Our Kadirium Boat is Turkish Made and Made with Care and Love for You, Our Valuable Users.

It contains more than 200 commands.

All you have to do is invite the bot to your servers and use it as you wish.

In order for the bot to come to better places, you can recommend it to your friends and have it added to their servers.

By Voting You Can Help The Bot Spread More And Win The Voter-Exclusive **"Supporter"** Role On Our Support Server.

You can donate to the bot whatever you feel like so that the bot can give better efficiency. For detailed information **k!donate**

You Can Win the Donor-Exclusive **"Donor"** Role on our Donor-Exclusive Both Premium and Support Servers.


**User Commands**

**k!avatar** Shows Person's Avatar.
**k!banner** Turns your text into a banner.
**k!afk** It helps you to enter AFK.
**k!serverinfo** Provides information about the server.
**k!userinfo** Gives information about the user, etc...

**Moderation Commands**

**k!ban** Bans the person you want from the server.
**k!tempban** temporarily bans the person you want from the server.
**k!forceban** Bans someone who is not on the server from the server.
**k!unban** Unbans the person you want.
**k!bansorgulama** Queries the ban of the person you want.
**k!kick** Kicks the person you want from the server.
**k!warn** Warns the person you want, etc...

*Moderation2 Commands**

**k!giriscikiskanal** Sets the welcome channel.
**k!giriscikiskanal kapat** Closes the welcome channel.
**k!gkanal** Sets the security channel.
**k!gkanal** close Closes the security channel.
**k!counter** You set a counter on the server.
**k!counter-reset** Reset the set counter etc...

**Fun Commands**

**k!duel** You play the duel game.
**k!xox** You play the xox game.
**k!writer wins** You can challenge your friends.
**k!adamasmaca** You play the adamasmaca game etc...